Telefon: +90 232 260 1001 Email: tip [at]idu.edu.tr

IDU

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2017 yılında kurulmuş ve 2018 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine üniversitemiz bünyesinde başlamıştır.

Tıp Fakültemizin Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler bilim dalları bulunmaktadır.

Çağdaş bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, uygulama alanı insan olan bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Tedavi edici hekimlikle birlikte koruyucu hekimlik uygulamaları da verilen hizmetin parçasıdır. Morfoloji binası ve dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar ve modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.

AMAÇLAR

  1. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasına katkıda bulunmak
  2. Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, araştırmacı hekimler yetiştirmek
  3. Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak
  4. Toplumun ihtiyacı doğrultusunda, ulusal / uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunmak
  5. Öğrenciler, eğiticiler, çalışanlar ve toplum ile iletişime açık bir yönetim sağlamak

MİSYONUMUZ

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile insani değerlere bağlı, en üst düzey tıp eğitimi almış, tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, etik değerler saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kanıta dayalı, bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Tıp eğitiminde çağdaş, dinamik, yenilikleri yakından takip eden, tıp ile diğer bilimler arası iş birliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider bir tıp fakültesi olmak.

 

EĞİTİM

Fakültemizde eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 6 yıl olup Entegre Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminde Dönem I, II, III dersleri konulara göre farklı Anabilim Dalları tarafından verilecektir. Eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Entegre sistemle öğrenciye temel fonksiyonel ve yapısal ünitelerden daha karmaşık insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili bağlantılıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyo-patolojisi ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlar yer almaktadır. Teorik derslerle birlikte hastanede hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitim görmektedirler. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörn hekimlik dönemidir. Bu dönemde öğretim üyeleri ve uzmanların gözetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

 
BÖLÜMLER