Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2017 yılında kurulmuş ve 2018 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine üniversitemiz bünyesinde başlamıştır. 2018 yılında Türkçe başlayan eğitim dilimiz 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibari ile İngilizce olarak devam etmektedir.

 

Tıp Fakültemizin Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler bilim dalları bulunmaktadır.

 

Çağdaş bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, uygulama alanı insan olan bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Tedavi edici hekimlikle birlikte koruyucu hekimlik uygulamaları da verilen hizmetin parçasıdır. Morfoloji binası ve dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar ve modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.

 

EĞİTİM

Fakültemizde eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 6 yıl olup Entegre Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminde Dönem I, II, III dersleri konulara göre farklı Anabilim Dalları tarafından verilecektir. Eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Entegre sistemle öğrenciye temel fonksiyonel ve yapısal ünitelerden daha karmaşık insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili bağlantılıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyo-patolojisi ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlar yer almaktadır. Teorik derslerle birlikte hastanede hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitim görmektedirler. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörn hekimlik dönemidir. Bu dönemde öğretim üyeleri ve uzmanların gözetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

 

Fakülte Organizasyon Şeması