Yapılan çalışmalarla ilgili üst yönetime bilgi verilmekte, kurumsal internet adresimizden de ilan edilerek ulaşılabilir ve şeffaf bir yapı sağlanmaktadır.

Kalite Politikamız

İzmir Demokrasi Üniversitesi hem yerel hem de global alanda katkı sağlamak amacıyla araştırma, eğitim, toplumla etkileşim, 

yönetim ve idari hizmetlerde “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alır. Benimsenen bu kalite odaklı yönetim sistemi kapsamında aşağıda belirlenen politikalar doğrultusunda çalışır.

  • İzmir Demokrasi Üniversitesi hem yerel hem de global alanda katkı sağlamak amacıyla araştırma, eğitim, toplumla etkileşim ve yönetim ve idari hizmetlerde “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alır. Benimsenen bu kalite odaklı yönetim sistemi kapsamında aşağıda belirlenen politikalar doğrultusunda çalışır.

  • Toplumsal paydaşlarla iş birliğine bağlı olarak değer yaratan araştırma projeleri geliştirmek ve karar alma süreçlerinde paydaşlarla iş birliğine gitmek.

  • Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda şeffaflık ilkesini gözeterek doğru kişinin doğru görevde istihdam edilmesini sağlamak, hesap verilebilir ilkesine uygun sistemler kurmak ve geliştirmek.

  • Stratejik planda belirlenen araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda performans göstergelerini bir plan dahilinde takip etmek ve iyileştirmek.

  • Eğitim ve öğretimi değişim ve gelişime uygun olarak güncelleyerek öğrencilerin memnuniyetini gözetmek.

  • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirme ve Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al (PUKÖ) metotlarını benimseyerek çalışır.