Başkan: Doç. Dr. Başak BÜYÜK

Üye: Dr. Öğr. Ü. Pınar KILIÇASLAN

Üye: Öğr. Gör. Dr. Neslihan DÜZENLİ