Bireyin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla nitelikli, hasta merkezli ve hasta güvenliğini önceleyen, tıbbi uygulamaları kanıta dayalı, etik kurallara ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde sunan, profesyonel hekimlik kimliğinden ve değerlerinden taviz vermeden sağlık savunuculuğu yapabilen, eleştirel düşünen ve sorgulayan, sürekli mesleki gelişimine, bilime ve eğitime katkı sağlayan, ekip çalışmasına önem veren, etkin iletişim kurabilen, yenilikçi ve nitelikli hekim yetiştirmek, bu süreçte tıp eğitiminin sürekliliğini sağlayacak ve alanı ile ilgili araştırmalar yapan akademisyenlerin gelişimine olanak sağlamak ve topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.