İnsani değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası standartlarda tıp eğitimi almış, tıp teknolojilerine hakim, kanıta dayalı bilgi ve tekniklere ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.