İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İstemihan ÇOBAN

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

 Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAŞER

Üye

Fakülte Sekreteri

Ömer SAĞLAM

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Suzan ŞAHİN

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KILIÇASLAN

Üye

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Dr. Fulya Yaprak ERKMEN

Üye

İdari Personel

Filiz YILDIZ

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Beril ERTEKİN

Üye