Çağdaş, dinamik, yenilikçi, tıp ile diğer bilimler arası iş birliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile kurumsal bağları gelişmiş, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider bir tıp fakültesi olmaktır.