SOSYAL SORUMLULUK PROJE KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI

SOSYAL SORUMLULUK PROJE KURULU

Başkan: Doç. Dr. Pınar Uran Kurtgöz

Yardımcı: Doç. Dr. Hakan GÜLMEZ

Yardımcı: Doç. Dr. Zeynep SOFUOĞLU

Sekreter: Öğr. Gör. Gülsüm Derya Aktaş

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Gülden Diniz

Prof. Dr. Murat ANIL

Dr. Öğr. Üyesi Osman Hasan Tahsin KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Hikmet ÇİLENGİR

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAŞER

 

İdu Sosyal Sorumluluk Projeleri.pdf
İdu Tıp Sosyal Sorumluluk Projeleri-II.pdf